Quy hoạch không gian xanh Đà Nẵng: Dựa trên quy tắc sinh thái học

Quy hoạch không gian xanh Đà Nẵng: Dựa trên quy tắc sinh thái học

Quá trình đô thị hoá làm cho các đô thị ở Việt Nam càng ngày càng mở rộng, các vùng đất xanh bị xâm chiếm, tác động tiêu cực lên hệ sinh thái và môi trường. Vùng đô thị mới không những không cải thiện những vấn đề đang tồn tại nhưng mà càng làm cho môi trường đô thị trở nên tồi tệ hơn. Nghiên cứu về thiết kế và quy hoạch nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp cho không gian xanh trong đô thị là cần thiết và cấp bách. Lấy Đà Nẵng làm một trường hợp cụ thể, bài viết này đề xuất quy hoạch hệ thống không gian xanh đô thị đa trung tâm dựa trên các quy tắc sinh thái cảnh quan nhằm hướng đến một hệ sinh thái đô thị bền vững. 1. Các vấn đề của đô thị hoá Đô thị hoá đã thay đổi bộ mặt của đô thị và mang đến...
Read More
Xây dựng môi trường bền vững dựa trên nguyên tác sinh thái cảnh quan: Hướng tiếp cận cho vùng đô thị.

Xây dựng môi trường bền vững dựa trên nguyên tác sinh thái cảnh quan: Hướng tiếp cận cho vùng đô thị.

Tóm tắt: Dưới tác động của sự phát triển đô thị hiện đại, môi trường sống của con người đang trở nên xấu đi và tính bền vững vốn có của tự nhiên cũng dần dần bị phá vỡ. Các học giả vẫn đang tìm kiếm các giải pháp ở các khía cạnh khác nhau nhằm cải thiện, giảm thiểu những tác động xấu vào môi trường. Sinh thái cảnh quan đóng một vai trò rất lớn trong việc xây dựng một môi trường bền vững. Do đó, việc quy hoạch và phát triển đô thị bền vững cần dựa trên những nguyên tắc của sinh thái học cảnh quan. Bài viết này giúp tìm hiểu những nguyên tắc sinh thái cảnh quan ở tỉ lệ vùng và làm thế nào để xây dựng một môi trường vùng đô thị bền vững. Từ khóa : môi trường bền vững, cảnh quan sinh thái, cảnh quan vùng đô thị, khảm đất. Abstract: Under...
Read More