DỊCH VỤ XIN PHÉP VÀ HOÀN CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chúng tôi thực hiện việc lập hồ sơ xin phép xây dựng các công trình từ xây mới đến cải tạo và hoàn công các công trình xây dựng. Với mạng lưới đội ngũ cộng tác là các chuyên viên có kinh nghiệm và chuyên nghiệp về lĩnh vực cấp phép. Chúng tôi cam kết hiện thực hoá dự án của bạn với sự khởi đầu là một hồ sơ xây dựng được cấp phép và khép lại quy trình xây dựng công trình của bạn với một bộ hồ sơ hoàn công được phê duyệt.