TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG


Mọi thứ đắt giá nhất trên thế giới này đều hướng đến thoả mãn nhu cầu tin thần của con người. Không gian sống không chỉ là đơn thuần là một môi trường để sinh hoạt và cư ngụ, mà nó còn là nơi để con người thoả mãn các nhu cầu khác nhau của họ. Chúng ta đã khá quen với việc thiết kế một môi trường sống dựa trên sự tham chiếu từ đâu đó hoặc phỏng theo các xu thế. Một số khác lại chấp nhận sống trong một môi trường do các nhà thiết kế đề xuất dựa trên kinh nghiệm giả định của họ và những giả định này, phần lớn dựa trên những tiến trình không chặt chẽ và mang tính khoa học. Mỗi con người sinh ra là một cá thể độc đáo trên thế giới này, họ cần phải được thấu hiểu và tôn trọng mọi nhu cầu của họ. VEBS – được thành lập từ ước mơ của các Kiến Trúc Sư với mong muốn tạo dựng một không gian sống tốt nhất cho người Việt dựa trên một tiếp cận đa chiều gồm các yếu tố văn hoá, môi trường xã hội, địa phương, tâm lý học và sức khoẻ con người. VEBS quan tâm đến không gian sống cho con người sâu sắc và phổ quát cho nhiều nhóm người khác nhau trong xã hội, từ đó, giúp nhìn nhận và lựa chọn chút riêng cho mình giữa cuộc sống bồn bề.

TẦM NHÌN

VEBS với tầm nhìn trở thành đơn vị hàng đầu ở Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực tư vấn – thiết kế,  phát triển không gian sống chất lượng con người thông qua các tỉ lệ khác nhau từ tỉ lệ vùng đô thị cho đến tỉ lệ con người.

 

SỨ MỆNH

VEBS với sứ mệnh phát triển không gian kiến trúc lấy con người làm trọng tâm thông qua các không gian ở, sinh hoạt và làm việc. Đặc biệt VEBS quan tâm đến sự phát triển phổ quát trong cộng đồng thông qua các dự án phát triển không gian công cộng và cảnh quan.

 

GIÁ TRỊ

VEBS hướng đến con người và môi trường. Chúng tôi cố gắng phát triển đô thị, không gian sống của con người mang đậm bản sắc văn hoá và địa phương. Đồng thời nhấn mạnh sự bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên trong mỗi dự án.

ĐỘI NGŨ THIẾT KẾ & CỘNG SỰ

Đỗ Duy Thịnh

Tiến sĩ - Kiến Trúc Sư

Nguyễn Thị Hồng

Kiến Trúc Sư

Eiji OSHIMA

Thạc sĩ - Kiến Trúc Sư

Hoàng Ngọc Hạ

Kiến Trúc Sư

Eun Yeong CHOE

NCS - Thạc sĩ, Kiến Trúc Sư

Trần Phước Tín

Kiến Trúc Sư

Mizuho AKIYAMA

Thạc sĩ - Kiến Trúc Sư


AYMAN S. Abdel Khalik

Thạc sĩ, Kiến Trúc Sư


Đỗ Duy Thời

Thạc sĩ Xây Dựng

Nguyễn Thị Xuân Yến

Thạc sĩ - Kiến Trúc Sư

Trần Hồng Yến

Cử Nhân Kế Toán
Võ Thị Vỹ Phương

Thạc sĩ - Kiến Trúc Sư

Bùi Phan Huy

Thạc sĩ - Kĩ Sư Xây Dựng

Hà Văn Tân

Kĩ Sư Xây Dựng