Dự án: Quy hoạch chỉnh trang và thiết kế cải tạo toàn bộ cnahr quan trường Đại học Xây Dựng Miền Tây

Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng miền Tây – Tỉnh Vĩnh Long

VEBS trải qua quá trình khảo sát thực tế, đánh giá các tồn tại hiện có, các bất cập của hiện trạng cảnh quan trường, đồng thời xem xét các tác động của cảnh quan đến với con người sinh hoạt trong môi trường cảnh quan đó, đồng thời đã đề xuất các phương án thiết kế tối ưu, khắc phuc triệt để những tồn tại hiện có, cụ thể như sau:

Cảnh quan hồ nước: Là một điểm nhất trong tổng thể cảnh quan của trường, đem lại cho con người khi vừa bước vào trường một ấn tượng rõ nét, đồng thời cũng mang lại sự mát mẻ cho không gian mặt tiền trường.

Kế đến là cảnh quan trung tâm: Là nơi để toàn thể học sinh, giảng viên của trường thường xuyên tiếp cận, một không gian xanh thoáng đãng, mang lại sự dễ chịu cho con người trong những giờ giải lao

Tiếp đến phải kể đến việc tận dụng khu vực ven kênh, thiết kế cải tạo cảnh quan khu vực này cũng góp phần tôn tạo nên cảnh quan tổng thể của trường