1. KHÁCH HÀNG GỬI YÊU CẦU & THÔNG TIN THIẾT KẾ

 • Chủ đầu tư xem xét quy trình thiết kế và sắp xếp thời gian địa điểm gặp gỡ.
 • Lên phương án cơ bản và báo giá theo phương án.
 • Lấy thông tin thiết kế từ chủ đầu tư bao gồm các yêu cầu về thiết kế, không gian chức năng, phong thủy,…

2. ĐO ĐẠC KHẢO SÁT HIỆN TRƯỜNG, KÝ HĐ THIẾT KẾ & TẠM ỨNG THEO HĐTK

 • Đo dạc kích thước khu đất, hoặc kích thước hiện trạng công trình.
 • Lập bảng tiến độ thiết kế và tiến độ thanh toán gửi chủ đầu tư.
 •  Hoàn thiện phương án Mặt bằng
 • . Số lần đưa phương án sơ bộ không quá 03 lần, nếu không phù hợp chủ đầu tư có thể chấm dứt việc hợp tác.
 • Sau khi thống nhất quy trình thiết kế đo đạc khảo sát lập bản vẽ hiện trạng gửi chủ đầu tư VEBS tạm ứng số tiền 40%. không gian chức năng, phong thủy,…

 3. TRIỂN KHAI HỒ SƠ KIẾN TRÚC THEO PA ĐÃ THỐNG NHẤT

 • Chủ đầu tư chọn ra phương án phù hợp để triển khai hoặc chỉnh sửa trước khi triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công.
 • Sau khi chủ đầu tư đồng ý với phương án thiết kế sơ bộ, VEBS tạm ứng lần hai 30%.

 4. TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN 3D VÀ XUẤT HỒ SƠ KỸ THUẬT THI CÔNG

 • Triển khai phương án 3D không quá 3 lần.
 • Sau khi chủ đầu tư lựa chọn phương án 3D phù hợp VEBS sẽ tiến hành triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công.
 • Khi xuất hồ sơ kỹ thuật thi công số lần chỉnh sửa phương án chọn không quá 02 lần mỗi lần không quá 30%.
 • Nếu chỉnh sửa bản vẽ do sai sót từ VEBS thì hoàn toàn không phát sinh chi phí.
 • Thời gian chỉnh sửa bản vẽ không được tính vào hợp đồng đã ký.

5. BÀN GIAO HỒ SƠ VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

 • Sau khi VEBS bàn giao đầy đủ hồ sơ kỹ thuật thi công, chủ đầu tư chuyển nốt số tiền còn lại 30%. – Thời hạn thanh toán không quá 10 ngày sau khi bàn giao bản vẽ.

6. THẢO LUẬN VÀ THỎA THUẬN VỀ THI CÔNG

 • Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu và nhà thầu giám sát.
 • Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư.
  – Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
  – Giám sát trực tiếp tại công trường là 03 lần trong 06 tháng kể từ ngày bàn giao hồ sơ kỹ thuật thi công.
  – Giám sát tác giả không trực tiếp thông qua điện thoại, email, facebook, zalo… trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6