Zen Resort Design

  • KTS Eiji OSHIMA, KTS Hoàng Ngọc Hạ


Khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng được thiết kế cho chủ đầu tư người Trung Quốc,

VEBS thiết kế phương án này dựa trên yêu cầu phức tạp của chủ đầu tư.
VEBS phát triển phương án thiết kế dựa trên phong cách Thiền – Nhật Bản nhằm diễn giải quan niệm nghệ thuật tĩnh tại trong thiết kế cảnh quan.
Dự án này được thiết kế dựa trên sự kết tinh của kiến trúc cổ điển Trung Quốc, khúc chiết và trừu tượng. Các chi tiết và yếu tố kiến trúc cổ điển Trung Quốc được kết hợp trong thiết kế này nhưng vẫn không làm mất đi tính hiện đại.
Đồng thời, thiết kế kiến trúc trong dự án cũng cố gắng hoà nhập vào thế giới Thiền học và Phật Giáo nhằm xây dựng một nơi chốn bình yên tĩnh tại.